ANBI

KoningsdagWoudenberg wordt georganiseerd door het OranjeComité Woudenberg. Het OranjeComité Woudenberg is aangesloten bij de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV). De KBOV-leden hebben op grond van een groepsbeschikking de ANBI-status, mits deze voldoen aan de door de overheid vastgestelde eisen.

Een ANBI  is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Als een instelling een ANBI-status heeft verworven, zijn er bepaalde belastingvoordelen van toepassing. Deze belastingvoordelen kan je hier -op de website van de belastingdienst- lezen.

Per 1 januari 2014 zijn er nieuwe wettelijke voorwaarden aan de ANBI-status gesteld. Met de hieronder opgestelde informatie, voldoet het OranjeComité Woudenberg en het door het georganiseerde KoningsdagWoudenberg aan deze voorwaarden.


 

Oranjebond - Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen logo Oranje Comite Woudenberg    Logo Koningsdag Woudenberg_klein_web_96dpi_240x400px_transparant   ANBI-logo

Leden aangesloten bij de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) hebben op grond van een groepsbeschikking allen de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Beogende Instellingen.

Naam en contactgegevens
Stichting Oranjecomité Woudenberg
p/a Eendekroos 2
3931 WS Woudenberg

fiscaal nummer / Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer
822657739

Namen van bestuursleden
Voorzitter: Wil Termaaten-Temmer
Secretaris: Hans Veldkamp
Penningmeester: Andrea Middel
PR en Sponsoring: Teun Breedijk

Beleid
Het bestuur van het oranjecomité Woudenberg wil, samen met de inwoners van Woudenberg, zich inzetten voor mooie Koningsdagen en hoogtijdagen die een nationaal of plaatselijke karakter hebben. De visie van het oranjecomité Woudenberg: Samen organiseren, plezier maken en verbinden. Het bestuur van het Oranjecomité heeft de volgende kernwaarden: plezier, creatief, uitdagend, transparant, verbindend, betrokken en voor iedereen.

Doelstelling

Uit de statuten:

De stichting heeft ten doel het organiseren, initiëren van en meewerken aan activiteiten en festiviteiten ter gelegenheid van hoogtijdagen binnen het Huis van Oranje, alsmede herdenkingen en vieringen met nationaal of plaatselijk karakter. Voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beloningsbeleid

Het bestuur van het Oranjecomité geeft vrijwilligers geen beloning. Ook de bestuursleden ontvangen geen beloning. Onkosten kunnen, na overleggen van betalingsbewijzen, gedeclareerd worden.

Jaarverslag

2013 Was het jaar van de troonwisseling. Koningin Beatrix maakte plaats voor haar zoon, koning Willem Alexander. In Woudenberg heeft het oranjecomité zich ingezet voor een fantastische dag.

De Woudenberger deed verslag van de laatste Koninginnedag 2013 in Woudenberg:

‘Traditiegetrouw werd Woudenberg op 30 april om 06.00 uur gewekt door het geluid van brommers en motoren, iets later gevolgd door rondrijdende kinderen met blikken achter hun fiets of ratels tussen de spaken. Een echte Woudenbergse gewoonte. Maar nog vroeger opgestaan waren de deelnemers aan de fietspuzzeltocht: overweldigend dat zeventig mensen hieraan meededen. Terwijl Fidelio bij de scholen de kinderen met hun versierde fietsen op ging halen werden overal in het dorp busjes uitgeladen en waren mensen bedrijvig in de weer met voorbereidingen voor de dag. Een camerateam van RTL met Jaap van Deurzen wachtte Fidelio vlak bij het gemeentehuis op. Ze filmden de aubade, het bellenblazen, het oplaten van de rood/wit/blauw/oranje ballonnen die voor een deel als kleurige versiering in de boom bleven hangen en intervieuwden de burgemeester. Toen er met veel lawaai nog een brommer voorbij reed merkte de burgemeester ad rem op: ,,Die heeft zich verslapen.” Daarna ging iedereen naar de Camp waar gratis genoten kon worden van koffie, thee, limonade en oranje soezen terwijl op een groot scherm de abdicatie te zien was. Spontaan werd er door de volle zaal op belangrijke momenten meegeklapt als er ook op de Dam gejuicht werd. Er werden prachtige taarten ingeleverd. Het organiserende Oranjecomité verplaatste zich als vips razendsnel van de ene locatie naar de andere in een golfkar. In het dorpscentrum kon men slenterend langs het Funpark, het straattekenen, de attracties en de kofferbakverkoop anderen ontmoeten. Het weer werd steeds mooier zodat het goed toeven was op de kleedjesmarkt. Er werd goed verkocht. Ook de oldtimeroptocht was prachtig. Op het Poortplein was het met live optredens en een tap zo mogelijk nog gezelliger. Wil Termaaten van het Oranjecomité is heel tevreden: ,,We hadden niet durven dromen van zo’n oranjezonnetje en zo’n sfeer. Een fantastische Koninginnedag waar ook mensen uit de omgeving van mee kwamen genieten.” De dag werd afgesloten met een sfeervolle lampionoptocht en een spetterend vuurwerk.’

Financiële verantwoording

Saldo op 1 januari 2013: € 17.496,90
Totaal inkomsten: € 42.055,22
Totaal uitgaven: € 55.107,42
Saldo 31 december 2013: € 4.444,70

(een uitgebreid financieel verslag is aan te vragen via penningmeester@oranjecomitewoudenberg.nl)