Bestuur

Het bestuur van de Stichting Oranjecomité Woudenberg bestaat uit:

Voorzitter: Wil Termaaten
Secretaris: Hans Veldkamp
Penningmeester: Andrea Middel
Sponsoring: Teun Breedijk
Werkgroep facilitair: Vacature
Werkgroep kinderen: Ingrid Nieboer

Wil Termaaten

Hans Veldkamp

Andrea Middel

Teun Breedijk

Vacature

Ingrid Nieboer